Pensjonat Poniatowski

Nasze życie - newsy, aktualności, wydarzenia, atrakcje.

sylwester2021,bal sylwestrowy,sylwester podalsie,sylwester białystok,sylwester pensjonat poniatowski

BAL SYLWESTROWY 2021 W PENSJONACIE PONIATOWSKI


Sylwester 2021

w Pensjonacie Poniatowski

 

Zapraszamy na Sylwestrową Noc w eleganckiej stylizacji Gali Oscarowej!

Oprawę muzyczną i doskonałą zabawę zapewni Wodzirej Plus

 

Oferta zawiera:

- Aperitif na początek

- 4 dania gorące przygotowane przez Szefa Kuchni Pensjonatu Poniatowski

- Bufet zimnych przekąsek

- Słodki Stół przygotowany przez Cukiernika Pensjonatu Poniatowski

- Nielimitowane napoje, soki, woda

- Kieliszek prosecco o północy

- Butelka wódki lub wina każdej Parze

Cennik:

5 listopada do 19 listopada 300zł/osoba

20 listopada do 3 grudnia 350zł/osoba

4 grudnia do 17 grudnia 400zł/osoba

18 grudnia do 29 grudnia 450zł/osoba

 

Rezerwacje:

Pensjonat Poniatowski ul. Białostocka 21

tel. 785501501

email: marketing@pensjonat-poniatowski.pl

 

Regulamin dotyczący Balu Sylwestrowego w Pensjonacie Poniatowski dostępny poniżej:

REGULAMIN

BALU SYLWESTROWEGO 2021

W PENSJONACIE PONIATOWSKI

Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników Sylwestra, w tym postanowienia regulujące:

1) sposób organizacji;

2) warunki uczestnictwa;

3) obowiązki uczestników Sylwestra;

4) uprawnienia uczestników Sylwestra.

Uczestnicy Sylwestra są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Organizatorem Sylwestra jest PLAMS BRONISŁAW, KRZYSZTOF I HENRYKA ŻŁOBIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA UL. BIAŁOSTOCKA 68A 16-150 SUCHOWOLA

Sylwester jest odpłatny i dostępny wyłącznie dla osób, które dokonały zakupu wstępu u organizatora Sylwestra.

Bilety można nabyć w Pensjonacie Poniatowski codziennie w godzinach 12:00-20:00 lub płacąc przelewem należną kwotę na konto PLAMS BROSNISŁAW, KRZYSZTOF I HENRYKA ŻŁOBIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA

o numerze: 44 1500 1083 1210 8010 8687 0000 podając w tytule przelewu imię i nazwisko wraz z ilością zadeklarowanych osób.

Odbioru biletów można dokonać pod następującymi adresami:
Pensjonat Poniatowski ul. Białostocka 21 16-150 Suchowola
wysyłka listem poleconym na wskazany adres dopłata 6zł

Osoba, która przyczyn losowych, np. choroby odstępuje z uczestnictwa w Balu Sylwestrowym może wskazać inną osobę w to miejsce, jednak należy o tym poinformować Organizatora nie później niż do 29 grudnia 2021 w formie mailowej lub pisemnej. 

W cenę biletu wliczone jest :
zabawa przy muzyce (DJ)
miejsce przy stoliku
zimne przekąski
dania gorące (4 dania gorące)
kieliszek prosseco o północy
0,5l wódki na parę lub 0,75l wina na parę
kawa, herbata, woda mineralna, soki (bez ograniczeń)
napoje gazowane (bez ograniczeń)
atrakcje, konkursy i animacje

Sylwester rozpocznie się o godzinie 20.00 dnia 31 grudnia 2021r. i potrwa do godziny 04.00 dnia 01 stycznia 2022r.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zakupu biletów. Sprzedaż biletów prowadzona jest do 28 grudnia 2021 r.

Podczas Sylwestra zabrania się:
rzucania przedmiotami,
używania środków odurzających lub psychotropowych,
rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych,
używania środków pirotechnicznych, rac świetlnych i dymnych, petard, pochodni itp.,
przebywania osób w miejscach nieprzeznaczonych do przebywania,
wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych
niszczenia mienia,
sprzedaży alkoholu i innych produktów
wszczynania bójek, agresywnych zachowań

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora. W powyższym przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod warunkiem zostawienia do siebie kontaktu przez uczestnika). Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. Uczestnikowi nie przysługuje w takim wypadku odszkodowanie, a jedynie zwrot ceny zakupy biletów.

Organizator zapewnia środki bezpieczeństwa zgodne z obowiązującym stanem wiedzy i techniki, dające szanse na zredukowanie zagrożenia zarażeniem się wirusem SarsCov2 i nie ponosi odpowiedzialności cywilnej wobec zarażonego uczestnika Balu Sylwestrowego.

W przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. lockdown) Organizator zwraca koszt zakupu biletu wstępu na Sylwestra.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Sylwestra z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń osób chcących wziąć udział w organizowanej imprezie Sylwestrowej do dnia 29 grudnia 2021r.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, np. działania tzw. siły wyższej itp., a ponadto zastrzega sobie prawo do zmiany programu pod względem czasowym.

Zgłoszenie udziału w Sylwestrze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji fotograficznej Sylwestra oraz wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów popularyzatorskich.

Za nieprzestrzeganie zasad regulaminu wobec osób naruszających porządek publiczny, zakłócające przebieg imprezy i narażające inne osoby na niebezpieczeństwo mogą być zastosowane sankcje w postaci usunięcia z imprezy bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.

Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego