Pensjonat Poniatowski

Nasze życie - newsy, aktualności, wydarzenia, atrakcje.

Sylwester_2022,pensjonat-poniatowski,suchowola


Sylwester 2022-2023 w Pensjonat Poniatowski
zapraszamy na Bal Sylwestrowy w oprawie Gali Oscarowej
Menu
Przystawka serwowana
3 dania gorące
Kulinarna niespodzianka Szefa Kuchni
Bufet zimnych przekąsek
Bufet słodki Słodki Stół wykonany przez Cukiernika Pensjonat Poniatowski
Napoje gorące bez limitu
Napoje zimne: soki, woda, napoje gazowane- bez limitu
O północy toast kieliszkiem Prosecco
O wyśmienitą zabawę zadbają:
Bal Sylwestrowy rozpocznie się o 20:00 potrwa do godziny 4:00 rano.
Stoliki poniżej 10 osób będą łączone
Cena:
320zł/os
Rezerwacje przyjmujemy na 5 dni, potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata pełnej kwoty gotówką/ kartą w restauracji Okno na Biebrzę lub przelewem:
Konto bankowe:
44 1500 1083 1210 8010 8687 0000
Plams spółka jawna
Tytuł przelewu: Sylwester w Poniatowskim nazwisko na które była dokonana rezerwacja
Rezerwacje:
Telefon 785501501, 857220720
Restauracja Okno na Biebrzę codziennie od 12:00-22:00
 
 
 
REGULAMIN:

REGULAMIN

BALU SYLWESTROWEGO 2021

W PENSJONACIE PONIATOWSKI

 

 

Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników Sylwestra, w tym postanowienia regulujące:

1) sposób organizacji;

2) warunki uczestnictwa;

3) obowiązki uczestników Sylwestra;

4) uprawnienia uczestników Sylwestra.

 

Uczestnicy Sylwestra są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Organizatorem Sylwestra jest PLAMS BRONISŁAW, KRZYSZTOF I HENRYKA ŻŁOBIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA UL. BIAŁOSTOCKA 68A 16-150 SUCHOWOLA

 

Sylwester jest odpłatny i dostępny wyłącznie dla osób, które dokonały zakupu wstępu u organizatora Sylwestra.

 

Bilety można nabyć w Pensjonacie Poniatowski codziennie w godzinach 12:00-222:00 lub płacąc przelewem należną kwotę na konto PLAMS BROSNISŁAW, KRZYSZTOF I HENRYKA ŻŁOBIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA

o numerze: 44 1500 1083 1210 8010 8687 0000 podając w tytule przelewu imię i nazwisko wraz z ilością zadeklarowanych osób.

 

 

Osoba, która przyczyn losowych, np. choroby odstępuje z uczestnictwa w Balu Sylwestrowym może wskazać inną osobę w to miejsce, jednak należy o tym poinformować Organizatora nie później niż do 29 grudnia 2022 w formie mailowej lub pisemnej.

 

W cenę biletu wliczone jest :
zabawa przy muzyce (DJ)
miejsce przy stoliku
zimne przekąski
dania gorące (4 dania gorące)
kieliszek prosseco o północy
kawa, herbata, woda mineralna, soki (bez ograniczeń)
napoje gazowane (bez ograniczeń)
atrakcje, konkursy i animacje

 

Sylwester rozpocznie się o godzinie 20.00 dnia 31 grudnia 2022r. i potrwa do godziny 04.00 dnia 01 stycznia 2023r.

 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zakupu biletów. Sprzedaż biletów prowadzona jest do 28 grudnia 2022 r.

 

Podczas Sylwestra zabrania się:
rzucania przedmiotami,
używania środków odurzających lub psychotropowych,
rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych,
używania środków pirotechnicznych, rac świetlnych i dymnych, petard, pochodni itp.,
przebywania osób w miejscach nieprzeznaczonych do przebywania,
wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych
niszczenia mienia,
sprzedaży alkoholu i innych produktów
wszczynania bójek, agresywnych zachowań

 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora. W powyższym przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod warunkiem zostawienia do siebie kontaktu przez uczestnika). Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. Uczestnikowi nie przysługuje w takim wypadku odszkodowanie, a jedynie zwrot ceny zakupy biletów.

 

Organizator zapewnia środki bezpieczeństwa zgodne z obowiązującym stanem wiedzy i techniki, dające szanse na zredukowanie zagrożenia zarażeniem się wirusem SarsCov2 i nie ponosi odpowiedzialności cywilnej wobec zarażonego uczestnika Balu Sylwestrowego.

 

W przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora

(np. lockdown) Organizator zwraca koszt zakupu biletu wstępu na Sylwestra.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Sylwestra z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń osób chcących wziąć udział w organizowanej imprezie Sylwestrowej do dnia 24 grudnia 2022r.

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, np. działania tzw. siły wyższej itp., a ponadto zastrzega sobie prawo do zmiany programu pod względem czasowym.

 

Zgłoszenie udziału w Sylwestrze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji fotograficznej Sylwestra oraz wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów popularyzatorskich.

 

Za nieprzestrzeganie zasad regulaminu wobec osób naruszających porządek publiczny, zakłócające przebieg imprezy i narażające inne osoby na niebezpieczeństwo mogą być zastosowane sankcje w postaci usunięcia z imprezy bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.

 

Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Internetowej, pod adresem:

pensjonat-poniatowski.pl

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.